Tòa gia đình – Công giáo CG08

Giá: Liên hệ

Toà 2 cột mini

Chất liệu: Toà gỗ pơ mu- tượng composire

Kích thước: Ngang 80cm