Tòa gia đình – Công giáo CG01

Giá: Liên hệ

Chất liệu: Toà gỗ pơ mu. Tượng bằng comporsite

Kích thước: Toà :ngang 1m7 cao 1m5. Tượng giữa 60cm – 2 bên 50cm

0989.521.583